Adhereix-te a la campanya!

Quasi dues setmanes després de la declaració de l’Estat d’alarma per part del govern espanyol, hem pogut aturar-nos a pensar -tot i que la nostra activitat com a estructures populars ha seguit- per posar paraules a la situació i fer públiques demandes que responguin a les necessitats reals de moltes veïnes de la nostra ciutat i comarca. Malgrat l’estat de xoc, el confinament i que ha passat poc temps encara com per tenir una idea
fidel de les conseqüències a nivell polític, econòmic i social, tenim clar que la gestió d’aquesta emergència sociosanitària pot aguditzar -ho està fent ja- les desigualtats racials, de classe i de gènere. Si bé l’expansió del virus ha implicat l’adopció de mesures dràstiques per evitar contagis, cal ser conscients que les relacions, vincles i teixit social són i seran vitals per superar la situació, també en termes de salut i -especialment- de salut mental. Per tant, la nostra recepta sempre seran les cures, la solidaritat, la recuperació d’allò col·lectiu i la lluita per un sistema de salut 100% públic i en què totes les retallades s’hagin revertit. Aquesta emergència sanitària no pot ser una excusa ni per militaritzar els carrers, ni per reforçar l’autoritarisme i les polítiques de control social. La responsabilitat envers els altres, la cura col·lectiva, passa també per la justícia social i per la pressió a les institucions i als poders econòmics per tal que s’apliquin mesures de redistribució de la riquesa, sosteniment de les comunitats i dels nostres teixits i atenció als sectors més vulnerabilitzats. No permetrem una gestió que deixi enrere les veïnes i veïns afectats per la situació econòmica, especialment aquelles que ja formaven part de sectors més vulnerables a la pobresa. És per això que fem extensives les següents demandes a l’Ajuntament de Manresa i a la Generalitat de Catalunya:

Subministraments

— No són poques les veïnes que (mal)viuen a la nostra ciutat sense aigua corrent, malgrat aquesta és de titularitat municipal. Exigim que Aigües de Manresa garanteixi el subministrament de totes les llars que no disposen d’aigua corrent com a mínim durant el període en què l’estat d’alarma estigui vigent, ja que és un dret fonamental i un element imprescindible en termes d’higiene bàsica i, per tant, de salut.

— Demanem, també, que es garanteixi el servei a totes aquelles unitats familiars que no puguin fer front a les despeses de subministrament per un agreujament de la seva situació econòmica, derivada d’aquesta crisi. És necessari, també, que tant el servei de dutxa com la bugaderia es mantingui obert pels usuaris de serveis socials, pel fet que moltes persones i famílies amb criatures en depenen. Adequant el servei per tal de poder cobrir la demanda amb les necessitats que requereix el context actual; garantint la seguretat de tothom: usuaris i treballadors.

— De la mateixa manera, l’alta a la resta de subministraments (llum i escalfor) han d’estar garantits per a totes les famílies i, per tractar-se les empreses energètiques de companyies monopolístiques amb grans beneficis, exigim una suspensió generalitzada del pagament de les factures mentre duri aquesta situació, sobretot considerant que el confinament augmentarà l’import d’aquestes factures i proporcionarà encara més beneficis a les energètiques. Totes hem de ser a casa per salut i seguretat, però no carregarem amb el pes econòmic de la crisi sanitària.

Habitatge

— És urgent que es mobilitzi amb caràcter IMMEDIAT l’habitatge buit a la ciutat (21% de l’habitatge), expropiant en cas que sigui necessari, per a resoldre situacions d’infrahabitatge, apinyament i sensellarisme.

— Suspensió immediata -i no moratòria- de les mensualitats dels pisos de lloguer, especialment d’aquells gestionats per bancs, fons voltors i grans tenidors, i d’aquells gestionats per l’ajuntament i l’Agència Catalana d’Habitatge mentre duri l’estat d’alarma i el confinament.

Serveis socials i necessitats bàsiques

— Són moltes les veïnes que a nivell d’alimentació depenen de plataformes d’aliments. Plataformes que aquests dies han modificat el seu funcionament en termes de temporalitat de la recollida dels aliments i gestió. A Manresa aquesta setmana la Plataforma d’aliments va anunciar que deixen de subministrar-ne fins al 14 d’abril. Exigim que es continuï garantint en tot moment el subministrament d’aliments a les famílies que en depenen i que s’asseguri la seva alimentació durant aquest període de confinament. Totes les mesures adoptades amb caràcter de crisi -com ara la targeta moneder de la Generalitat de Catalunya- s’han de comunicar correctament a les persones afectades, explicant-los quan seran vigents i quin serà el seu funcionament.

— És convenient, per altra banda, que es centralitzi la informació bàsica (canvis en els serveis que s’utilitzen habitualment, canvis en el funcionament dels centres de salut, etc.) que necessiten els usuaris de serveis socials i que aquesta es faci arribar correctament, si cal creant canals de transmissió que assegurin que totes les unitats familiars n’estan informades. La informació és bàsica, i per tant, impacta la salut.

— Cal també distribuir informació i material de prevenció (el que sigui possible; guants, gels..) a tots aquells col·lectius més vulnerables i que tenen més dificultats per accedir a les mesures i recursos de protecció.

Violències masclistes, lgtbifòbiques, a infància i gent gran

— El confinament ha suposat, per a moltes dones que pateixen violència per part de la seva parella o dels seus familiars, estar totalment aïllades amb la persona que les agredeix les 24 hores del dia, a més en una situació d’excepcionalitat que ha alterat el funcionament dels serveis d’atenció. Cal garantir canals i recursos dignes, eficients, realistes i respectuosos amb les persones agredides, per tal de trencar al màxim aquest aïllament i no agreujar la seva situació de vulnerabilització, així com informar correctament i exhaustivament dels serveis que hi ha en funcionament a la comarca pel que fa a la violència masclista.

— De la mateixa manera molts infants estan patint, també, les conseqüències del que suposa estar confinat tot el dia amb persones que exerceixen violència contra ellxs sistemàticament. Cal garantir canals i recursos eficients per a la protecció i acompanyament dels menors en situacions vulnerables a la nostra ciutat.

— Cal garantir també l’atenció i acompanyament a les persones grans dependents, que poden estar en situacions de vulnerabilitat sota el mateix sostre de qui els desatén i exerceix violència contra ells.

— Cal garantir en tot moment el funcionament dels serveis d’atenció i acompanyament de les persones LGTBIQ, evitant causar un greuge en la protecció dels seus drets enfront la violència.

Àmbit laboral

— Instem als ajuntaments de la comarca i al govern català a prioritzar la salut de les persones per davant del capital. És imprescindible que s’aturi tota l’activitat productiva no essencial i que només continuïn funcionant o produïnt aquells serveis i empreses que són estrictament necessaris per poder fer front a la crisi sociosanitària.

— Demanem la irregularització de tots els acomiadaments, ERTOS, EROS i la fi de les vulneracions de drets laborals en període de crisi sanitària, així com el pagament del 100% del salari a càrrec de les mútues, i no de la Seguretat Social.

— Exigim que totes i cadascuna de les mesures proposades es despleguin vetllant per la
seguretat de les treballadores que formen part d’aquests serveis essencials. S’ha de garantir la seva seguretat física proporcionant els EPIs convenients i aplicant les mesures preventives adequades; al mateix temps que s’ha de garantir la seva salut mental, proporcionant unes condicions laborals dignes i posant al seu servei recursos psicològics, en cas de necessitat.


La crisi sociosanitària esta posant de relleu que la gestió de serveis públics a mans d’empreses privades no és eficient, ja que dificulta la gestió unitària de tots els serveis i s’apliquen criteris arbitraris que no van en benefici de tota la població. És de vital importància que la gestió d’aquests serveis surti de les lògiques del mercat i sigui estrictament pública, si cal mitjançant expropiacions i municipalitzacions. Només d’aquesta manera es poden garantir unes bones condicions laborals per a les treballadores i que el criteri sigui el benefici comú.

No pagarem com a classe treballadora aquesta situació d’excepció amb diner públic, ni la sostindrem a costa del nostre empobriment, com ja va passar a la crisi del 2008-2014. Exigim que siguin les grans empreses les que, amb els seus ingents beneficis -extrets de la nostra plusvàlua i de l’especulació financera- assumeixin els costos d’aquesta crisi socioeconòmica, socialitzant els guanys i no només les pèrdues.

Recordem que continuem actives i organitzades, i que totes aquelles persones que aquests dies us trobeu amb problemes per a pagar lloguers i hipoteques, us trobeu en situació de violència masclista o de precarietat laboral derivada d’aquesta crisi, podeu dirigir-vos a la PAHC Bages, a l’Assemblea d’Afectades pel Masclisme i el Patriarcat de Manresa i a Acció Sindical Bages.

Adhereix-te a la campanya!

One thought on “

  • 2 Abril 2020 at 08:34
    Permalink

    Molt b. Feia falta una declaració com aquesta.

    Reply

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *